close
دانلود آهنگ جدید
جوك
loading...

باشگاه اس ام اس

جوك

وقتي کسي ناراحتت مي کنه..

admin بازدید : 252 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

وقتي کسي ناراحتت مي کنه 42 ماهيچه استفاده ميشه تا اخم کني !
.
.
.
.
.
.

اما فقط 4 تا ماهيچه لازمه تا دستتو دراز کني و بزني تو دهنش !!
ديگه هر جور خودتون راحتين؛ وظيفه من اطلاع رساني بود

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺳﺎﻝ 2015 ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺯﺧﻴﺎﺑﻮﻥ...

admin بازدید : 311 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺳﺎﻝ 2015 ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺯﺧﻴﺎﺑﻮﻥ
ﺭﺩﻣﻴﺸﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﻯ ﺳﺮﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻥ .
ﺩﺧﺘﺮ :ﺁﺥ ﺟﻮﻭﻭﻭﻥ!!!
ﭘﺴﺮ : ﻛﺜﺎﻓﺖ
ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﻪ ﻣﺎﻟﻲ،ﭼﻪ ﺗﮑﻲ،ﭼﻪ ﺟﻨﺴﻲ
ﭘﺴﺮ : ﺍﺣﻤﻖ،ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ
ﺩﺧﺘﺮ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻡ؟؟؟
ﭘﺴﺮ :ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﻭ ﮔﻢ ﺷﻮ .
ﺩﺧﺘﺮ : ﺟﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭﻡ
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﻭ ﮔﻢ ﺷﻮ ﻋﻮﺿﻲ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﻭ ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺭﻯ

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ

admin بازدید : 312 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻡ :
ﯾﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ!!!
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ بچه چی بگم

طرف پیکان مدل ۵۶داره ...

admin بازدید : 246 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

طرف پیکان مدل ۵۶داره ...پوکیده..
.یه درش رو میبندی سه در دیگه اش وا میشه...
اصن یه وضعی...
اونوقت با خط نستعلیق رو شیشه عقب نوشته هر چه دارم از دعای خیر مادرم دارم...
یکی نی بهش بگه احمق تو عاق والدین شدی حواست نیست

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺴﺮﺍ ﻃﻮﺭﻱ..

admin بازدید : 270 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

ﻻﻣﺼﺐ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺴﺮﺍ ﻃﻮﺭﻱ
ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺩﻥ
ﻛﻪ ﺍﺩﻡ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﺎﺩ ........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺒﻴﻨﺘﺸﻮﻥ ...
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ ﺑﺨﺪﺍ
ﺧﺐ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ
ﻟﺒﺎﺱ ﭼﻪ ﺭﯾﺨﺘﯽ ﻣﯿﺸﻦ

زندگی تصویریست از نقاشی خداوند

admin بازدید : 243 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

زندگی تصویریست از نقاشی خداوند
.
.
.
.
.
.
.
.
فقط زندگی امریکایی هاو اروپایی ها روداده داوینچی کشیده‌...
زندگی مارو داده سمیرا 5ساله از ملایر کشیده!

رمز خوشبختي ...

admin بازدید : 368 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

متاهل ها ميخواهند طلاق بگيرند
مجردها ميخواهند ازدواج کنند
شاغلان از شغلشان مينالند
بيكارها دنبال شغلند
فقرا حسرت ثروتمندان را ميخورند
ثروتمندان از دغدغه مينالند
افراد مشهور از چشم مردم قايم ميشوند
مردم عادي ميخواهند مشهور شوند
سياه پوستان دوست دارند سفيد پوست شوند
سفيد پوستان خود را برنزه ميكنند
هيچ کس نميداند تنها فرمول خوشحالي اين است :
"قدر داشته هايت را بدان و از آنها لذت ببر"

من به یادگاری هات دست نزدم

admin بازدید : 256 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

من به یادگاری هات دست نزدم..دستی که بهم دادی پس نزدم..چی ازعشقت بهم دادی..جزیه خاطرات تلخ چی بهم دادی

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...

admin بازدید : 218 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ
5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ !!
ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ
.
"" ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ""
ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ...
ﺍﻓﺴﻮﺱ ... ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩ ...

زنان مانند چوب های خیسی ...

admin بازدید : 254 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

زنان مانند چوب های خیسی هستند که در آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر میشوند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما به حول قوه الهی مردان را جزغاله میکنند

چی شد ...

admin بازدید : 303 پنجشنبه 29 آبان 1393 نظرات ()

چی شد که سیگاری شدی؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم.!
- چی شد که ترک کردی؟
یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم.!
......
- چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟
یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم.!
- چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش… اون تنها نبود.

یارو از کوبا تا فلوریدا شنا کرده ...

admin بازدید : 223 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

یارو از کوبا تا فلوریدا شنا کرده که پیغام صلح و دوستی به مردم بده

اونوقت من کنترل ازم دوره 3 ساعته دارم پیام بازرگانی میبینم|:

عاقا یکی زنگ بزنه صدا و سیما بگه فیلم کانال 5 و تو کانال 3 پخش کنن
ایشالا تو عروسیتون جبران میکنم
اگه خون آریایی داری این پیام انتشار بدید برسه به صدا و سیما

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند

admin بازدید : 191 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند
همدیگر را می کشند
لذت می برند!
دود می کنند
تمام می کنند....
و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر

مورد داشتیم...

admin بازدید : 216 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

مورد داشتیم دختره میدونسته صبح واسه دانشگاه خواب می مونه،

.

.

.

.

از شب قبلش آرایش کرده

ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ...

admin بازدید : 225 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺎﺩ
ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ﺷﻮﻫﺮ
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻩﺍ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﻬههه هشوهر
خدايا منتظرما دمت گرم !!

آقا یه نگاه به تبلیغ سایپا کنید قبلنا میگفت..

admin بازدید : 199 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

آقا یه نگاه به تبلیغ سایپا کنید قبلنا میگفت:
"سایپا مطمئن"

اما حالا میگه:
"سایپا در اندیشه ای متفاوت"

معلوم نیست چه بلایی میخواد سرمون بیاره!!

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮕﯿﺮ …

admin بازدید : 260 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮕﯿﺮ …
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ …
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ

مناجات لر با خدا ...

admin بازدید : 196 چهارشنبه 28 آبان 1393 نظرات ()

لره داشت با خدا راز و نیاز میکرد
یه دفعه یه گنجشک خورد تو شیشه
لره عصبی شد و داد زد:

خدا من دارم باهات حرف میزنم تو angry bird بازی میکنی!!!!!!!!

غضنفر و دوست دخترش ...

admin بازدید : 213 جمعه 02 آبان 1393 نظرات ()

غضنفر دوست دختر داشته ب دوس دخترش میگه توچقد خوشگلو زیبایی دوس دخترش میگه کاش توهم ی کم خوشگل بودی تا منم این حرفارو بهت بزنم غضنفر میگه عیب نداره توهم مثل من دروغ بگو

ﺭﻓﯿﻖ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ !

admin بازدید : 160 دوشنبه 28 مهر 1393 نظرات ()

ﺭﻓﯿﻖ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩﻡ ﭼﯽ ﺑﺨﺮﻡ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺑﺸﻪ ؟ﮔﻔﺖ: ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺱ ، ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﺵ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺨﺮﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ !

اقا ما یه معلم دینی داشتیم

admin بازدید : 175 یکشنبه 27 مهر 1393 نظرات ()

اقا ما یه معلم دینی داشتیم ،میگفت:
دوازده امام رو از اینور بگو، حالا از آخر به اول، حالا زوجا، امامای فرد
بعد توجیحشم این بود میگفت :
هیشکی نمیدونه شب اول قبر سوالا چجوری میاد...!!!
باید حسابی اماده کنید خودتونو....

سرزده رفتیم خونه یکی از آشناها ...

admin بازدید : 171 شنبه 26 مهر 1393 نظرات ()

سرزده رفتیم خونه یکی از آشناها
بچه صاحبخونه گفت : عمو ما میدونستیم شما میاین خونمون.
گفتم : عزیزم ازکجا می دونستین ؟
جواب داد : مامانم چای آورد تفاله چایی اومده بود روی استکان بابام
بابام گفت الان یه خری میاد خونمون !!

سوال شرعی دارم ...

admin بازدید : 232 شنبه 26 مهر 1393 نظرات ()

سوال شرعی دارم:دختره تو خیابون جلوم راه میرفت / پولش افتاد / بهش گفتم خانم پولتون افتاد...
برگشته میگه خر خودتی آشغال................ هیز
خیلی بد دهن بود.منم پولشو برداشتم رفتم یه شیرموز خریدم...عایا این شیرموز حرامه؟
لطفا کمکم کنید دارم از عذاب وجدا ميميرم

ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ...

admin بازدید : 172 جمعه 25 مهر 1393 نظرات ()

ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺻﻞ ﺷﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ
.
.
.
.
ﺩﮐﻤﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺸﻪ

ديگه آخرين راه حلي که واسه لاغري ..

admin بازدید : 215 پنجشنبه 24 مهر 1393 نظرات ()

ديگه آخرين راه حلي که واسه لاغري به ذهنم مي رسه  / خوردن مايع ظرفشويي پريله چون به چربي ها نفوذ مي کنه و اونا رو از بين مي بره!

وقتي ميرم بانک به ...

admin بازدید : 265 پنجشنبه 24 مهر 1393 نظرات ()

وقتي ميرم بانک به جاي يک شماره، پنج شيش تا شماره مي گيرم. اينطوري اون آدمي که بعد من مياد وقتي هي شماره ها رو اعلام مي کنن و مي بينه که کسي نيست، از خوشحالي تا دم باجه ذوق مرگ مي شه! / کار ما شاد کردن دل ملته ديگه

رفیق بی کلک مادر

admin بازدید : 321 پنجشنبه 24 مهر 1393 نظرات ()

اگر مخفي کردن سيب زميني سرخ کرده تو فر اجاق گاز رو ناديده بگيريم آره ميشه گفت رفيق بي کلک مادر!
 

هر کی بوده آشنا بوده ...

admin بازدید : 173 پنجشنبه 24 مهر 1393 نظرات ()

هر کی بوده آشنا بوده  / چیست؟؟؟ / دیالوگ ایرانیان در مواجهه با خانه دزد زده شده!!

فقیران کشور ما

admin بازدید : 218 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

خدایا فقرای کشورم را به سومالی منتقل کن تا از کمک های ما برخوردار شوند!

ترسوندن پسرا از خواستگاری

admin بازدید : 197 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

قبلنا میشد پسرا رو با جمله ی 'برام خواستگار پیدا شده' ترسوند ولی الان بهشون بگی خوشحال میشن میگن آخیش از شرش راحت میشم

اعترافات من

admin بازدید : 229 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

اعتراف میکنم یکی از تفریحاتم اینه که توی میهمانی های رسمی به دوستانیکه رو به روم هستند، پیام میفرستم: خشتک شلوارت پارست!! امتحان کنید طرف حداقل پنج کیلو کم ﻣﻴﮑﻨﻪ

خاطرات دهه شصتی ها

admin بازدید : 208 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

یکی از خاطرات دهه شصتیا /رفتن به مدرسه حتا در صورت بارش سنگ از آسمون!!!!!!!!

شما که بچه بودن

admin بازدید : 238 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

شمام بچه بودین، مامان که قند میشکست کنارش مینشستین/و اون تیکه های نرم قندو برمی داشتین می خوردین؟!

بچه غصنفر

admin بازدید : 269 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

به غضنفر ميگن دوست داري بچه ات پسر باشه يا دختر ؟/ميگه فرقي نميکنه ، سالم باشه ، سگ باشه !

بازی های برزیل

admin بازدید : 208 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

من خیلی دلم میخواد برم برزیل بازیارو از نزدیک ببینم ولی حیف که درس و دانشگاه دارم !/مدیونید اگه فک کنید دلیل دیگه ای جز این داره …

ماشین مازراتی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی

admin بازدید : 201 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

تو خیابون لم داده بودیم به یه ماشین مازراتی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی یه پسره اومد بهم گفت ماشین خودته یا بابات؟/نیم نگاهی بهش کردم و گفتم دوست داشتی تو هم یکیشو داشتی؟ سوئیچشو درآورد سوارش شد و رفت./درجا افسردگی گرفتم الانم تحت درمانم!

دقت کردین ؟؟؟

admin بازدید : 190 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

دقت کردین همیشه وقتی دستاتون کثیف یا دستکش دستتونه صورتتونن خارش می گیره؟

بهترین چیزی های ادم ولی...

admin بازدید : 207 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

بهترین مکان برای خواب خونه خود آدمه/راحت ترین توالت، توالت خونه خود آدمه/راحت ترین لباس، لباس خود آدمه/خوش فرمون ترین ماشین، ماشین خود آدمه/بهترین جزوه، جزوه خود آدمه/تمیزترین دست، دست خود آدمه/بامزه ترین بچه، بچه خود آدمه/ولی خوشبوترین ادکلن، ادکلنه کسیه که تو خیابون از کنارت رد می شه!

کمرم شکست

admin بازدید : 260 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

ﺑـﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻮﺩﻡ ﻫـﺮﻭﻗـﺖ ﻣـﯽ ﺭﻓـﺘـﻢ ﺁﭘـﺎﺭﺗـﻤـﺎﻥ ﻋـﻤـﻪ ﻡ ﺍﯾـﻨـﺎ / ﭼﻨـﺪ ﺩﻗــﯿـﻘـﻪ ﺯﻝ ﻣـﯽ ﺯﺩﻡ ﺑـﻪ ﭼـﺮﺍﻏـﻬـﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﭘـﻠـﻪ ﺷـﻮﻥ ﺑـﻌـﺪ / ﺧـﺎﻣـﻮﺵ ﻣـﯿـــﺸـﺪ.... ﺗـﺎ ﻫـﻔـﺘـﻪ ﭘـﯿـﺶ ﻓـﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾـﻪ ﻗـﺪﺭﺕ ﺧـﺎﺹ ﺩﺍﺭﻡ ,ﻭﻗـﺘـﯽ ﻓـﻬـﻤـﯿـﺪﻡ ﺗـﺎﯾـﻤـﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﮐـﻤـﺮﻡ ﺷـﮑـﺴـﺖ !!!

فکرهای نسل جدید از تلویزیون

admin بازدید : 311 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﺳﯿﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻩ , ﻧﺴﻞ/ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ , ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻕ ﮐﺮﺩﻥِ !

برید کنار من مادرشم

admin بازدید : 349 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

تو خیابون یه تصادف شده بود. همه جمع شده بودن. منم برای اینکه صحنه رو از نزدیک ببینم از اون ور داد زدم گفتم «برید کنار، برید کنار من مادرشم» وقتی که رسیدم دیدم اونی که تو خیابون افتاده الاغه!

حاجی ها متشکریم

admin بازدید : 255 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

امروز عصر پشمک خریدیم روش نوشته بود ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺣﺎﺟﯽ حسین ، ﺣﺎﺟﯽ رسول ﻭ ﺣﺎﺟﯽ ذبیح اله…ﻭﺟﺪﺍﻧﺎً ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻮ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﯿﻮفتن ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﻤﮏ خوردن ما! ﺣﺎجی ها ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ!!!

یه سری از گیگیلی ها ام هستن ...

admin بازدید : 198 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

ﻳـﻪ ﺳِﺮﻱ ﮔـﻴﮕﻴﻠﻲ ﻫـﺎ ﺃﻡ ﻫــﺴﺘﻦ… ﻭﻗـﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻣـﺎﻏـﺖ ﺩﺭﺷـﻮﻥ ﻣـﻴﺎﺭﻱ….ﻫـﺮ ﭼـﻘﺪ ﻣـﻴﻤﺎﻟﻴﺸﻮﻥ ﺯﻳـﺮ ِ ﻣـﻴﺰ ﮐـﺎﻣـﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﺖ ﺟـﺪﺍ ﻧـﻤﻴﺸﻦ ﺍﻳـﻨﺎﺭﻭ ﺍﺫﻳـﺖ ﻧـﮑﻨﻴﻦ ﺍﻳـﻨﺎﺭﻭ ﺑـﺎﻳﺪ ﭘـﺎﺷﺪ ﺭﻓـﺖ ﺑـﺎ ﺁﺏ ﺷـُﺴﺖ … ﻣـﻘﺎﻭﻣـﺖ ﻧـﮑﻦ ﻋـﺰﻳﺰﻡ … ﭘـﺎﺷﻮ ﺑـﺮﻭ ﺑـﺸﻮﺭﺵ ضمنا عمه هم ندارم به روح هم اعتقادی ندارم خخخخخخ

دعوای مادر بزرگم

admin بازدید : 186 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

یـــــــه بــــــار مادر بــــــزرگم بـــــا عمـــــــوم و زن عمـــــوم دعـــــواش شـــــده بـود اومـــــــــده بـــــــود خونـــــه، بــــــــه بــــابـام میگفـــــت بــــــــرادرت خــــودش خــــــوبه ولــــــــــی ترک تحصیــــــــــــل حـرفای زنـش قـرار میگیـــــــره!!!

سیستم بدنی رو داشته باش

admin بازدید : 252 شنبه 24 خرداد 1393 نظرات ()

طرف توی روز ۶ وعده غذا میخوره نیم سانت شکم درنمیاره ماهم اگه ۶ روز تموم هیچ نخوریم همون کرگدنی میمونیم که بودیم!!! سیستم بدنی رو داشته باش…

نيايش حيف نون

admin بازدید : 220 پنجشنبه 22 خرداد 1393 نظرات ()

نيايش حيف نون با خدا!!خدايا خودت ميدوني چمه!!! الهي آمين

آمار بيشترين كساني كه تو ايران فحش ميخورن

admin بازدید : 223 پنجشنبه 22 خرداد 1393 نظرات ()

ﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ :/ -ﻋﮑﺎﺱ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ -ﺩﺍﻭﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﻠﯽﺳﺘﯿﺸﻦ -ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ -ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ-ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ-عمه های گرامیتان -کسی که بهتگواهینامه داده

روغن كوكو

admin بازدید : 186 پنجشنبه 22 خرداد 1393 نظرات ()

یعنی این روغنی که از لقمه کوکو میریزه تو دست ادم از دمپایی خیس دستشویی دردناک تره

بدست آوردن شماره موبايل دختر ...!

admin بازدید : 173 پنجشنبه 22 خرداد 1393 نظرات ()

اﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻮﺩﻡﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﻗﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮﻥ ﯾﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﻡ ...؟ ﻣﻨﻢ ﺣﺲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ ﮔﻞ ﮐﺮﺩ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ ... ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺂﺩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﺶ ﯾﻪﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﺭﻭﺭﺩ ﯾﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺑﺎﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺁﺧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ... ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ!!

تعداد صفحات : 5

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  در سایت چه مطالبی قرار بگیرد  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1480
 • کل نظرات : 77
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 43
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 55
 • بازدید امروز : 35
 • باردید دیروز : 299
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 6,305
 • بازدید ماه : 5,517
 • بازدید سال : 38,970
 • بازدید کلی : 542,855
 • کدهای اختصاصی